چالش هدف دار 😍😅

ای جانم :heart_eyes::two_hearts:بدرخشین

1 Likes

با اکلیل میدرخشیم

1 Likes

پس پایدار :joy::two_hearts:

1 Likes

میگما شوشو داره با گوشی فیلم میبینه بهش بگم برو اینو کامل کن بفرست؟:rofl::rofl:

1 Likes

:sweat_smile: بگی هم قبوله نیاز ب چت نیس

1 Likes

آقا شوهرم فلسفیش کرد:neutral_face: میگه این کلمه اگه خودش انحرافیه

وقتی میگی بهترین خو یعنی بهترین:grimacing:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::two_hearts: بمانید برای یکدیگر زئوس بر شما نظر کند

1 Likes

:rofl::rofl::rofl: مرسی گلم

1 Likes

من کنارم بود الان پرسیدم :sweat_smile:
گفت: تو بهترینی اگه زیاد غر نزنی :smirk::grin::sweat_smile::sweat_smile:
فکر کنم زیادی غر زدم دلش پر بود:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy:بمونید باهم بدرخشید :two_hearts:

1 Likes

اینم چالش ما :no_mouth:

4 Likes

ای پسر بد :woman_facepalming:t2::heart:پایدارباشین

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.