چالش عکس چشم

:grin:گفتم یه چالش بزنم چشما تونم بزارید

2 Likes

وی رگ ها چشمات پیداس

1 Likes

:joy: مدلشه

1 Likes

کوفت درس عکس چشم بزار

1 Likes

:joy: به خدا همین مدلیه میخای از دور بدم

1 Likes

اره بزار ببینم چه شکلی میشه

1 Likes

گزاشتم

1 Likes

ناز شد حالا

1 Likes

چشات رنگیه :heart_eyes:

1 Likes

:joy: اون با فلش گوشی بود

1 Likes

اره ابی

1 Likes

اهان

2 Likes

هستین منم بزارم :eyes:

1 Likes

:heart_eyes:بله

1 Likes

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::kiss::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:

1 Likes

:drooling_face:توهم که رنگیه

1 Likes

اره دو رنگه :neutral_face:

1 Likes

من با ارایش بزارم:sunglasses::joy:

3 Likes

خوجمله :pleading_face:

1 Likes

بزار عزیزم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.