چالش عکس قدی🙋‍♀️

:joy::joy::joy::joy:خودم دیده بودمش ولی خانوادم فقط عکسشو:joy:

2 Likes

باید همینکارو کنم خودش همش میگه دلتنگتم

2 Likes

سعی کن قبل ازدواج همه جاشو ببینی رکب نخوری:joy:

2 Likes

نزار دلتنگی زیادشه کار دستت میده

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:این دفعه باید لختش کنم بررسی کنم:joy:

2 Likes

اون مقصر خودشه همش کار داره و نیستش:no_mouth::no_mouth:

2 Likes

اره مهمه هااا:joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:بار اول که دیدمش هیکلش خیلی بزرگ بود من گنده دوست دارم:drooling_face::drooling_face:

2 Likes

میگم یه نفس بین حرفاتون بکشین :woman_shrugging:

2 Likes

یه جا گیرش بنداز لامصبو

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

همینطوری میکشیم تو برو خونتون:joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

الان میاد میبینی بادش خالی شده :joy:

2 Likes

واقعافرصت نفس کشیدنم داری؟ :joy::woman_facepalming:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:تو تماس تصویری ام باد داشت امیدوارم خالی نشده باشه وگرنه مرجوع میکنم :joy::joy:

2 Likes

اره:joy:

2 Likes

اره یکی با ضمانت بگیر :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::heart_eyes::stuck_out_tongue_winking_eye::dizzy_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.