چالش عکس شکماتون😄😄🤰

نه عشقم مال خودمه:blush::rose:

1 Likes

آها عزیزم

1 Likes


نی نیم گل پسره ۲۵ هفته و پنج روزشه :heart_eyes:

5 Likes

پسره گلم.۲۸ هفتم…دخترم ۴سالشه

1 Likes

ان شاءالله ک سالم باشه…اینقد بزرگ بشه خسته بشی :grinning_face_with_smiling_eyes::star_struck::heart_eyes::kissing_heart:

1 Likes

خداحفظش کنه گلم…:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

فداات:sweat_smile::heart_eyes:

خدا حفظش کنه

سوتینتم زرده :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy:
سوتین نزده بودم اما رو جالباسی بود اونو دیدی :sweat_smile::sweat_smile:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.