چالش روزجهانی بدون سوتین😂

دوباره از رو چت شات بگیر
تا چت و نبینیم آروم نمیگیریم

1 Likes

وای خدا:sweat_smile::joy:

1 Likes

:rofl::joy:منتظرم ها

1 Likes

چتو‌ بزار :rofl::rofl:

1 Likes

فکر کن ممه های شل و وارفته رو بدون سوتین:face_with_head_bandage:
نه خوشم نمیاد:grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

ننجون ورزش کن یکم بهتر میشه

2 Likes

پیرشدم دیگه از ورزشم گذشته:tired_face:

2 Likes

چند سالتونه مگه :roll_eyes:

2 Likes

۸۸سال:stuck_out_tongue_winking_eye::rofl:

شوخی کردم متولد۵۷هستم ۴۳سالمه

2 Likes

من گفتم حالا چندسالتونه
جوونی دیگه ننجون
ورزش خوبه
اما در کل بزار گاهی باز بمونن خوبه براشون

2 Likes

اره عزیزم تازه اول چل چلیمه:rofl:
شبا بازش میذارم هوا بخوره:see_no_evil::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

شبا هوا نمیخوره یکی دیگه میخوره (مثل امشب ):smiling_imp::sweat_drops:
روزا اگه بچه ها خونه نیستن بزار باز بمونه

2 Likes

ای لعنتی:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

واسه من هر روز ، روز جهانی بدون سوتینه فقط نیم تنه توری میپوشم

2 Likes

من که تو خونه اصلا نمیپوشمم :hugs::hugs:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.