چالش درآمد بالا

:joy::joy::joy::joy:میخواد تو خیابونا همه ازش حساب ببرن

3 Likes

دیگه پولداری باید دست و دل باز باشی ده تومن درمقابل ۲۵۰ خیلللی کمه:joy::joy:

3 Likes

میدونی بهترین جا برای پول درآوردن ایرانه؟
آدم با عرضه چرا باید سرزمین خودشو ول کنه بره ؟
هم خیلی آسون هم خیلی خرجا نسبتا پایین

3 Likes

ای بابا بازم که دارین قصاوت میکنین:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:دارین کفریم میکنینا:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

نه هزار تومنم نباید بده :joy::joy::joy:

2 Likes

نپرسیدم ولی میدونم اینجا زندگی نمیکرد. همش خانوادگی تو فکر اینن از اینجا برن اگه پول دار شدن بعدها :joy:

2 Likes

شوهرم‌میگه جمع‌میکنم چندماه خونه میگیرم و ‌ماشین …و بقیه رم‌میزارم‌بانک از سودشون‌استفاده میکنم خخخخخ

3 Likes

جریان داره :grin::joy:

3 Likes

اگه شوهرم انقدر حقوق میگرفت از ۱۰۰ کیلومتری من گذرم نمیکرد:expressionless:
والله…
من شانس ندارم:roll_eyes:

2 Likes

میگه زن رو زن میگرفتم

2 Likes

اگه با دیدن استرالیا دعوت نامه یادش بیوفته خخخخ

2 Likes

اره خیلی پایین:grin::metal::metal:

همین الان پرسیدم خیلی ریلکس گفت هیچی :neutral_face::confused::woman_facepalming:

1 Likes

میدونم:laughing:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.