چالش داریم 😅🙏🧡🧡🍁

سه روز پیش یه شاخه گل:upside_down_face:

1 Likes

به به خیلیم عالی :heart_eyes::heart::heart:

1 Likes

آخریش هدفون بودش
پس دادم همه چیو عین اسکلا:joy::joy::hugs:

1 Likes

فدات عشقم

1 Likes

تف تو ذاتش :smirk:

مبارکه عشقم خیلی خوشگلن :ok_hand::heart_eyes:

من یادم نمیاد چی خریده برام آخرین بار:face_with_head_bandage::woman_facepalming:

فدای توبشم قشنگم:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing::kissing::kissing:

خدانکنه گل دختر:heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing::kissing:

1 Likes

من هیچیو پس ندادم :sunglasses:

1 Likes

نشی ک عزیزم :heart::heart:

فداااتشم عزیزدلم قربونت :sweat_smile::heart_eyes::heart::heart:

1 Likes

خدانکنه عزیزممم:orange_heart::orange_heart::heart_eyes:

1 Likes

چند سال عمرتو‌ به پاش‌ بودی خوب کردی پس ندادی‌ ولی‌ سابقش خیلی خوب بوده

1 Likes

:heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart::blue_heart::green_heart::sparkling_heart::yellow_heart::purple_heart::sparkling_heart::blue_heart::green_heart::green_heart::blue_heart::blue_heart:

1 Likes

اره بابا وظیفش بود

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.