چالش داریم😛😜واسه متاهلا😈

روز اولی که با همسرتون تنها شدین چی شد کامل لطفا :smirk::joy:من خودم که میترسیدم بهم دست بزنه خجالت بسیار شدیدی داشتم در نهایت بعد سه روز مخمو زد شاید باورتون نشه اما من و همسر سه شب کنار هم بودیم اما تا صب بیدار هردو خجالتی بودیم :joy:صب که می‌شد میخوابیدیم دور از هم خونه پدر مادر تا بلاخر شب چهار کار تموم شد حالا شماااا:sweat_smile:

16 Likes

کنجکاوم لطفا نگید بی تربیت:joy::joy::rofl::rofl:

3 Likes

ما از اول نامزدی تا آخره نامزدی فراوان بوس داشتیم :drooling_face::drooling_face: بعضی وقتام بمال بمال :rofl:

9 Likes

چه جالب:rofl:دوران نامزدی من قرنطینه بودم خیلی مجلسی همو می‌دیدیم بعد که رها شدیم عقده ها خالی شد:joy:

4 Likes

:grin::grin::grin::grin:

3 Likes

وای یعنی تو نامزدی کارت تموم شد عجب دلی داشتی:scream::woozy_face:

6 Likes

اولین روزی که تنها شدیم خونه بکی از فامیلا بود چایی دم کردبم نشستیم فیلم نگا کردبم تو گوشیش که یهو رفت صحنه بوس ماچ که شوهرم زد جلو و گفت بدون سانسور داداشم ریخته انگاری:joy:

7 Likes

هوم دل نداشتم یهویی شد:joy:

4 Likes

خخ:joy::joy::joy:ازین گپهای خاک برسری:joy:

4 Likes

خخخ چه جالب یعنی خونه فامیل کار توم شد بعد فیلم :joy:

4 Likes

عجب:joy: یهویی :joy:خونه خودتون یا نه خونه خودشون

4 Likes

خودمون

4 Likes

روز اولی ک همسرم شد یادم نی چون از قبلش دوست بودیم… :no_mouth: هیجانات مون کنترل شده بود :face_with_hand_over_mouth::grin::joy::joy:

7 Likes

بردیش اتاق کارو تموم کردی کلک :joy:یا اون پیشنهاد داد :joy::rofl::rofl::rofl::smiling_imp:

5 Likes

منم نامزدیم ٢ماه بود کلشم اینجوری گذشت:face_with_hand_over_mouth::joy::joy:
منظورم عقد نیس منظورم بعد خاستگاری وایناس

4 Likes

اون پیشنهاد نمیداد مهمم نبود پیشنهاد بدی یاندی یکی بود:joy:

5 Likes

روز چهارم عقد یا روز چهارم عروسی؟:sweat_smile:
@ATTi1381

5 Likes

اینایی که با دوستی ازدواج میکنن خجالتش کمتره تا ما بدبختا من کمی نبود از خجالت به زمین فرو برم:rofl::rofl:

6 Likes

گولت زد پس :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

بدجور:disappointed_relieved::joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.