چالش خاطرات تنبیه شدن در مدرسه

تو هوریه جهنمیه خودمی دا:heart_eyes::joy::confused:

حاکم بزرگ میتی شاشو واردمیشود:black_joker:احترام بگذاریدددددد:joy::joy::joy:

1 Likes

منم جاهایی ک لازمه مودبم:grin::grin::joy::joy:

1 Likes

جووون:joy::joy::grin::grin:

وای بیچاره :joy::joy:

1 Likes

احترام بگذارید
ششششششششش:joy::joy::joy:

:bowing_woman::bowing_woman::bowing_woman::bowing_woman::joy::joy::joy:این مثلا حالت احترامه:joy:

1 Likes

:rofl::rofl::ok_hand::ok_hand:ازااااد

سرورممممم. :joy::joy::joy:یاد جومونگ افتادم:neutral_face::joy:

1 Likes

منو‌بکشید سرورم:joy::rofl:چیزه این جملرو دراورده بودن

مدفوعشو:joy::joy:

1 Likes

عا،همی:joy:

1 Likes

:joy: :joy: :joy: :joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl:عه منم کلاس اول تجربه ی شبیه ب تو رو داشتم با این تفاوت ک خودم زدم زیر گریه معلم دلداریم میداد
ولی خیلی بد بود انقد خجالت کشیدم:pensive:

1 Likes

پس تنها نبودم:wink:

1 Likes

پنج ،شیش تا گپ با همین موضوع و عنوان زدی :neutral_face:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.