چالش حلقه ازدواج💍💎🤩.

ژوووون چ طلاهایی کی خونه نیستین بیام طلاهاتو بدزدم:relaxed:

2 Likes

من مجردم

13 Likes

حلقه و انگشتر نشونم جفتشون تنگ شدن و دیگه دستم نمیرن

2 Likes

من مجردم ولی حلقه مامانمودوست دارم:heart_eyes::joy:
اون زمان میگفت ازاین خوشم اومده بودولی گرون بودخریدن بعدمدت هافهمیدعلت گرونیش این بودنگیناش برلیان بوده:joy::joy::face_with_hand_over_mouth:

5 Likes

:heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat::heart_eyes_cat:

3 Likes

وای من عاشق مدل دستبند آخری ام

2 Likes


:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::relieved:

10 Likes

Snapchat-1361792615

10 Likes

ندارم هنوز:zipper_mouth_face:نامزدم

2 Likes

خیلی قشنگه‌

2 Likes

فدااااا

2 Likes

خخخ:crazy_face::crazy_face:

1 Likes

ناقابله فدات

2 Likes

مبارکت باشه گلم برازندته:heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation:

2 Likes

:rose::rose::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

6 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.