چالش اخرین گریه

یکساعت پیش از درد پریودی مثه مار ب خودم میپیچیدم :face_with_head_bandage::sneezing_face::confounded::sob::sob:

1 Likes

پریود شدم هورمونام بهم ریخته :sneezing_face:
وگرنه منو چه به این غلطا :joy:

2 Likes

الهی :joy::joy:
ان شاالله ماه بعد مامان میشی :kissing_heart:

2 Likes

زهرمار :cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus::cactus:
هورمونام بهم ریخته بود پریود شدم :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بی ادببببببب اینبار توگروه ادت نمیکنم:relieved::relieved::relieved::relieved::relieved::relieved::relieved:

1 Likes

به ازاده میگم منو بکنه :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::cactus::cactus::cactus:

1 Likes

بگو بکنه:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

1 Likes

سلام س شب پیش ، از ناراحتی ، غم و غصه. واز فراغ پدر مادرم

امروز :pleading_face:

1 Likes

هفته پیش شوهرم یه شبیه خوانی نقش رقیه باز کرد کلی دوتایی گریه کردیم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.