چالش اخرین بغل🫂🤩

اشکالی ندارع :heart::raising_hand_woman:t2:

کدوم گپ

1 Likes

حرفی ک شما زدی ک من جوابتون رو ندادم؟

1 Likes

آها همین جا بود
پاکش کردم دیروز

1 Likes

آخرین بار دخترم فشارش دادم چلوندمش .

همین الان دخترمو بغل کردم

مثل منی تو خانواده ی ماهم همینجور بود به جایی رسیده بودم میرفتم‌ باگریه میگفتم‌مامان بغلم کن یا نمیکرد یا بروزمیگرفتمش بعد چند ثانیه میرفت یه شبم زلزله اومد ۱۳.۱۴ ساله بودم یهو از ترس رفتم بغل بابام زدم کنار:upside_down_face:

1 Likes

دیشب بغل شوهرم :sunglasses::sunglasses::sunglasses:

آره بابا همونم بزور همدیگه رو دیدیم

1 Likes

پسرم

1 Likes

خوب عزیزم منم همینو میگم همش دنبال حرف شما میکشتم شما پاکش کردی منم ندیدم وگرنه حتما لایک میکردم و جوابت رو میدادم :heart:

1 Likes

بعد یه روز که خبری نشد پاک کردم
,:grin:

1 Likes

عزیزم منو ببخش
من گوشی متعلق به خودم نیست مال مامانمه
حتما وقت نکردم ک بیام اینجا وگرنه حتما جوابت رو میدام گلم:crazy_face::kissing_heart:

1 Likes

اشکالی ندارع عزیزدلم فدا سرت :heart::smiling_face_with_three_hearts::woman_with_headscarf:t2:

1 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::crazy_face::heart::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.