پیشنهاد اسم پسر به مهدیار بیاد😘

مهدیار و مهرزاد
مهدیار و مهراد
مهدیار و مهرسام
مهدیار و مهران
مهدیار و مهرداد
مهدیار و مازیار

1 Likes


تبلیغشو نگا:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

مهرسام هم قشنگه

1 Likes

بنظر من اصلا برای انتخاب اسم اطرافیان رو نباید شریک کرد

3 Likes

شیک و امروزی

1 Likes

من هواسم بیشترب او تبلیغه بود:joy:

2 Likes

مانیار هم قشنگه:blush::blush::blush::blush:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: منم

2 Likes


اینهاش معنی مانیار اسم پسرتم نوشته ک بهش میاد:sunglasses::sunglasses:

2 Likes

اره قشنگه اینم ب شوهرم میگم مرسی عزیزم:heart_eyes:

2 Likes

اسم مانی هم ب تنهایی خیلی ملوسه دوس دارم

1 Likes

ممنون گلم خوش آوا هم هست یکم آواش از اسم تو و مهدیار فرق داره ک میتونین خوب فرقش رو احساس کنین و همه قاطی پاتی نشه

1 Likes

اره مانی هم خوبه ولی مانیار هم جدید تره هم بیشتر ب پسرت میاد:sunglasses::sunglasses:

1 Likes

قشنگه ولی با خ شروع میشه

1 Likes

چی با خ شروع میشه من مانیار رو میگم خوش آوا هست:thinking::thinking:

:rofl::rofl::rofl::rofl:کو خ من اسمی با خ نگفتم ک

1 Likes

این اسم مگه نیست چون گفتی آواش ازاسممون دوره

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

اسم پسرخودت چیه

1 Likes

نه نه من منظورم مانیار بود ک خوش آواست یعنی صدا کردن اون با شما ها یکم فرق داره و خوبه حالا منظورم فهمیدی:hugs::hugs::hugs:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.