پول رهن خونه😑

دوستان ما الان تقریبادوسه هفته هس اومدیم یه خونه دیگه وخونه قبلیوطبق قراردادنامه خالی کردیم الان صاحب خونه قبلی بایدپول رهن ماروبده 19تومن میگه 15اذرمیتونه پول رهنوبده ومیگه کلیدخونشوبدیم همسرم میگه تاپولمونگیرم کلیدونمیدم قرارگذاشتن باهم حرف بزنن شوهرم رفت یه ساعت بعدش اومدگفت درگیری داشتیم واین حرفاکلیدوندادیه چک 15تومنی هم صاحب خونه قبلاداده بودبهش ک برداره شوهرم گفت چکشم بهش دادم گفتم چرااینکاروکردی گفت اگه پول نباشه توحسابش میتونم گردن کیوبگیرم هیچی دیگه الان دوطرف هیچجوره رازی نمیشن شوهرم میگه من میرم شنبه دادگاه شکایت میکنم ازش بچهااون یاروگفته بودخونه منوخراب کردین ودرودیواراش خط افتاده بوددرصورتی ک همونجوربودازاول ب نظرتون ممکنه اونم بتونه شکایت کنه ودرگیری شکایت واینچیزابشیم بخداانقدرعصابم خورده واسترس دارم ک حدنداره کسی مشکل منوداشته شوهرمم ازاین ادمای غدودعواییه استرس بیشترم بخاطراینه ک دعواراه بیفته:expressionless::pensive:

4 Likes

@anon67551886 ابجیا بیاین:pensive::sob:
@anon62265265

1 Likes

نه بابا نمیتونه
شما چرا قبل اینکه پولو بگیرین بلند شدین میخاد زرنگ بازی دربیاره چرا چکشو دادین میتونستین از چک کاری کنین حداقل شاید اینطوری نتونین ثابت کنید بزنه زیرش بگه گرفتن پولو

2 Likes

نه قراردادنامه داریم شوهرم گفت بااون میتونم پولموبگیرم شکایت کنم ازش کلیدخونش دستمونه گفت بدین من 15پولتونومیدم ک شوهرگفت اول پولومیگیرم بعدکلیدتحویل میدم اونم راضی نشد بعدشم الکی ک نیس بگه پولوگرفتن رسیدپولی ک گرفتیموبایدنشون بده

2 Likes

وای این کارا خیلی دوندگی داره اخرشم هیچی

1 Likes

چک بدرد نمیخوره عزیزم

1 Likes

والاخیلی میترسم استرس گرفتم:pensive:

ما با همین چک کلاه گشادی سرمون رفت

1 Likes

اره شوهرمم گفت گفت پول نباشه کلام پس معرکه هس پسش داد

اره خب اینم حرفیه ولی به امید کلید نباشید میتونه قفلو عوض کنه

1 Likes

چک میده بهت بعد ازت امضا میگیره ک پولتو پس داده هیچی هم تو حسابش نباشه دستت ب هیچی بند نیست و دوندگی داره

1 Likes

ما شریک شوهرم اینجوری سرمون کلاه گذاشت

1 Likes

نمیدونم چیکارکنم دارم دیوونه میشم:expressionless::pensive:

2 Likes

ی اجاره نشین براش پیدا کنید پولتونو از اجاره نشین بگیرید

1 Likes

ازش شکایت کنید برگه ای چیزی بفرستن درخونش تا شاید بترسه

1 Likes

کلیدم بدین بهش وسلام البته با اجازه صاحب خونه

1 Likes

شوهرم میگم انقدرلجبازه وغدک هیچجوره کنارنمیادمیگه نده بیچارش میکنم:expressionless:

1 Likes

سعی کن ب شکایت نکشه

1 Likes

خودتون خیلی دوندگی دارید

1 Likes

گفتم بهش بگوازت شکایت میکنم گفت چرابگمش میرم شکایت میکنم پدرشودرمیارم:expressionless:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.