پنیر اوردم براتون😂🤦‍♀️🧀

خلیجیا و خارجیا خیلی دوسش دارن فک کنم ساخت یکیشون باشه اصلا اینجام هست اسمشو گذاشتن‌کیبی:expressionless:

1 Likes

الان من انگیلیسیم خوب نیست یانه اینا اشتب نوشتن اسم پنیر اخه اسم قحطیه :roll_eyes::thinking::joy:

2 Likes

خو اون‌بدبختا چ‌میدونن ما به سالار خان میگیم kiri​:rofl:

2 Likes

تاچندسال پیش تو سوپریا بود با همین اسم الان کیبی شده

1 Likes

یعنی چه طعمی داره :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خوبه دیگه عسلم تولیدمیکنه اسمش بهش میاد

2 Likes

وا:joy::joy::joy:

2 Likes

مرسی:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
منو از پنیر خوردن هم انداختی لعنتی

2 Likes

منم از این پنیرا میخوام:cry:

2 Likes

نه اینا مزه ش خوب نیست
اسمش روشه دیگه:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بفرمایید پنیر کیری :joy::neutral_face:

1 Likes

عالی:grinning:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

1 Likes

حیفه.طعم پنیرش عالیه:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

قدیمیه. قربون اسم قشنگش:no_mouth:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.