پنج هفته و شش روز

یه برنامه نصب کن هر روز بدونی چند روز و چند هفته ای

هر چی خواستی خودم هستم بپرس

گلم ولی دکترای من اینجوری نمیگفت
سر این‌مسئله ۳ تا دکتر رفتم همشون اینو گفتن:face_with_head_bandage:

1 Likes

برای من والله دکتر و سونو و تقویم بارداری نرم افزار همه اینجوری هستن و منطقی هم هست و درست

2 Likes

نمیدونم گلم:rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.