پشیمونم از ازدواج😭😭😭

خانواده شوهرم خیلی بدن رفتارهاشون قابل تحمل نیست

1 Likes

چرا مگه چیکار میکنن؟

بیخیال باش عزیرم.به کاراشون فکر نکن. ازشون دوری کن .دوری و دوستی

1 Likes

وای خدا فکرشم میکنم دیووونه میشم الان چشمام پراز اشکن:sob::sob::sob::triumph:

1 Likes

وای خدا فکرشم میکنم دیووونه میشم الان چشمام پراز اشکن:sob::sob::sob:

1 Likes

دوریی وجود نداره مگه طلاق بگیرم

1 Likes

ذهنم شده آشغال دونی

2 Likes

الان عقد کردی یا عروسی؟

ذوق و شوق عروسی پسرشو داشته زیاد ناراحت نشو

1 Likes

عزیزم اکثرا درگیرن بامادرشوهر

1 Likes

ازاده

جانم اسما؟

من فقط مادرشوهر نیست
برادرشوهرام خواهرشوهر حتی پدرشوهر

2 Likes

همه توی زندگیت سرک میکشن به خودشون حق دخالت میدن

1 Likes

جانن سلامت باشه تاالان خونه یکی ازخواهرشوهرام بودم رفتم برای شام شانس من پدرشوهر مادرشوهرهم بودن شام باب میلم بود دل سیرخوردم بعد به خواهرشوهرم گفتم عالی بود مادرشوهره میگفت افسوس دست من نمک نداره

2 Likes

من هیچ وقت حرص نمیخورم. در نهایت خونسردی جواب میدم. البته احترامو زیر پا نمیذارم. تو هم جوابشونو بده نذار بمونه رو دلت

3 Likes

کارخوبی میکنی حرص باعث میشه باز اونا تکرارکنن اما من خیلی ادم حرصی هستم

2 Likes

بخدا جای من نیستید وگرنه نمیگید خودتو بزن به بیخیالی

1 Likes

بعدمنم گفتم من مرغ سرخ کرده که درست میکنی دوست ندارم

2 Likes

فقط باید صبر کنی تا بمیرن :neutral_face:
وقتی ادم نمیشن همینه دیگه
من مادروشوهرم از مادرشوهرش تعریف میکرد که تااخرین لحظه ی عمرش پشت و جلوی مادروشوهرم اراجیف میگفت !!! ادم نمیشن

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.