پسر خاله شوهرم اومده بود خونمون

:joy::joy::joy::joy::joy:رید تو خودش قشنگ

1 Likes

خخخخخ حالا وقتی دیدیش فرار کردی یا خشکت زد:rofl:

1 Likes

عب نداره فدا سرت :smiley:
عمدی ک نبوده
منم یه بار برادرشوهرم با تاپ و شلوارک دیده :rofl::rofl::rofl::rofl:
الانم یادم میفته قلبم تیر میکشه ولی چی کنیم خب عمدی ک نرفتیم میخواستن نیان :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

وای :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:بخدا خواب خواب بودم :joy:

2 Likes

خب تو مقصر نیستی ک میخواست سرصبح نیاد خونتون :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خونمون خوابیده بود :joy::joy::joy:داشت صبحونه می‌خورد یه جوری با تعجب نگام میکرد:joy::joy:

1 Likes

پسر اینا نداره؟ حس میکنم واسه پسرش پسندت کرده اون لحظه :joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:نه پسرش از من کوچیک تره دخترش همسن من بود فوت شد
اون لحظه به عقل من شک کرده:joy:

1 Likes

دیوونه :joy:

1 Likes

ب خاطارت پیوست دیگه ناراحت نیستم:joy::joy:

1 Likes

منم ک ندیدمت ترسیدم وای به حال اون بیچاره :rofl::rofl::rofl::grin::grin::grin::grin::ghost:

1 Likes

گناه نکردی عزیزم حواست نبوده بهش فکر نکن درضمن اینجورم نیست که با دیدن یه خانم خوابشون بپره این هنه فیلم و عکس و…میبینن بیخیال

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:تازه بعدش اومدم گرفتم خوابیدی اصلا نفهمیدم چیشده بود:joy:

1 Likes

خسته نباشی :joy::joy::joy:

1 Likes

سلامت باشی :joy:
میدونی صبح ها عادت دارم تا 12 میخوابم
اون روز آفتاب اومده بود روم بد خواب شدم ساعت 9 صبح بود:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.