پسرم مریضه خیلی بالا میاره ..

اره خیلی عالیه فداتشم ممنون

1 Likes

فداتبشم ممنونم نظر لطفته
آره مماغش توچولوعه :heart_eyes::ok_hand:

خداروشکر :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::hugs:

1 Likes

ببخشید عزیز دلم از دستم ناراحت نشو

منظوری نداشتم:woman_facepalming:t4:

الان متوجه شدم
خونه ی خودت تهرانه
خونه مادر و مادرشوهرت شیرازه
الان شما شیرازی

1 Likes

نبابا ناراحت نشدم جیگر
نه فدات شیراز نیستن
همدانن
همدانیم
ولی خونه خودم تهرانه
اما بخاطر شغل همسرم ک گاهی دوماه دوماه ماموریته و نیستش مجبورم بیام خونه بابام اینا ، ک وقتی نباشن مجبورم برم خونه مادرشوهرم …

1 Likes

خدایا ماازدست ازخانواده شوهر چه بکنیم بخدا دیگه خسته ایم اونارو ول کن بچه رو بردار برو خونت بزار استراحت کنه چطور تحمل میکنی به پاره تنت کم محلی میکنن…من صورتم جوش داره ازاسترسه از عصب هرسری خواهرشوهرام کلی تیکه بهم میندازن که خرج صورتت کن فلان کن یا چرا هیچی لباس نمیخری خودشون هرروز یه تیریپ حالا من با برادرشون راه میام اینه حق من هرسری میرم خونشون باگریه برمیگردم خجالت میکشم دیگه :pensive::pensive::pensive::pensive:

1 Likes

خدالعنت کنه اینجور خانواده هایی‌ک اذیت میکنن عروس رو ، من جات بودم هم ب پوستم میرسیدم هم لباس مباس میخریدم ، اینم از من بهت وصصصیت هرررچی هوا شوهرو داشته باشی و کم خرج کنی بخاطرش آخر سر فک میکنه ارزشت کمه، وعادت میکنه ب اینکه واست خرج نکنه ، اخر خودش سختیاش تموم میشه ب پول و پله میرسه و میگه این زن ارزش منو نداره ! میره دنبال یددنه ازین اب روغن قاطیا :wink: انقد من بساز بودم ک خانوادم وهمه حالشون به هم میخورد، بابام میگف میمیری ی غذا بگیر بخور ، میگفتم ۴۵ روز یا ۶۰ روزی ک شوهرم نیست ی نونم نمیخریدم ، ولی دیدم نه داره بد برداشت میکنه ! وخداروشکر زود متوجه شدم و دست کشیدم از ایثار زیادی

درکت میکنم فدات شم:ok_hand:t3::sunflower:

1 Likes

منم الان متوجه شدم حالا که زندگیشو جمع کردم میگه تو چیکار کردی پول خودم خودم کارکردم نمیگه تو ازخودت زدی تا من تونسم زندگی جمع کنم

1 Likes

اره خب منطقشون اینجوریه
نه به خودت برس خرج کن ریزریز پسنداز کن و بذار بدونه زن داشتن خرج داره الکی‌نیست

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.