پسرم بدش میادبرم توی اتاق خوابمون🙄

این ک اره باید عادی جلوه بشه جلوش
هرچند پسرکوچیکم‌ی کم بزرگ بشه مشکلی نیست آنچنان

2 Likes

واای خدا ازدست تو :grinning_face_with_smiling_eyes:بخدا ادم نمیدونه چ کنه از یجاهم گناه دارن بچه ها

1 Likes

نزنش ولی دعواش کن بگو اگه پیش بابا نخوابم میره یه مامان دیگه میاره با اون میخوابه :joy:

2 Likes

:rofl:ن اون اقدامات رو ک انجام میدم ولی کلا خوابیدن معمولی رو فعلا باید بیخیال بشم.برنامه ریزی دارم :joy:

2 Likes

نازنین جون متاسفانه من تجربه ندارم فعلا هم بچه ها کنارم می خوابن دکتر دخترم گفت بعد از سه سال عوض کنم جاشو
باید بعدا بیام از تجربه شما استفاده کنم :kissing_heart:

2 Likes

دختر منم جدیداً اینجوری شده میاد وسط من وباباش می‌خوابه اگه باباش منو بوس کنه فورا میاد میگه زود منو بوس کنه بعضی وقت ها از سر فراموشی لب میگیره دخترم سروصدا می‌کنه چرا لب همو بوس کردین این رفتاراش دیدم اول ترسیدم فکر کردم شاید چیزی دیده که حساس شده ولی الان متوجه شدم نه همه بچه‌ها تو یه سنی اینطورین

2 Likes

پوف خدا کنه مال من اینجوری نباشه اعصاب ندارم میزنم صدا بز میده:laughing:

2 Likes

من اطلاعی ندارم عزیزم پسر من هنوز 8 ماهشه به اون مرحله هنوز نرسیده :grin:

1 Likes

رفتارپسرتون برای بچه ی جدیدوحساسیت داره یکمی
امامن تا7 سالوخورده تک فرزندبودم بایدپیش مامان بابام میخوابیدم بعدمنومینداختن کنارشون صبح بیدارمیشدم میپریدم وسطشون بیدارشون میکردم:relieved::sweat_smile::joy:
داداشم به دنیااومدباباموفرستادم روتخت خودم تا ششم این طورا میتونم بگم پیش مامانم بودم فکرکنم
بعدش توهمون اتاق مامانم اینا وتخت خودم خوابیدم دیگه دهم فکرکنم مامان بابام منوداداشموشوت کردن تواتاق خودمون:sweat_smile::face_with_hand_over_mouth::joy:
دیگه الان برام فرقی نداره تنهابخوابم یانه:sweat_smile:
نمی‌ترسیدم هاولی دوست نداشتم تنهابخوابم:sweat_smile:

2 Likes

شما دیگه زیادی موندی عزیزم :joy:

1 Likes

اره میدونم کوچیکه بچت گفتم شایدازتجربه خواهری دوستی بگی

1 Likes

اره سنی هست ک حساس میشن

1 Likes

پس شماهم خودتو آماده کن خواهر :joy:

1 Likes

اره ديگه اومدم از تجربه بقيه استفاده كنم :smiley:

1 Likes

نه عزیزم نشنیدم تابحال از کسی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.