پریود موقع رابطه😑🤦‍♀️

:rofl:اي بابا

1 Likes

:joy::joy::joy:خخخ

وای چیز شوهرت خونی دراومد بیرون:joy::joy::joy:تجربه میشه موقع موعدت دلش نخواد

2 Likes

آره:joy:
خوبه قبلش گفتم که وقت پری هستش اگه نمیگفتم میکشتم بدتر غر میزد:grimacing:

حالا تو غر بزن سرش:joy::joy:

1 Likes

من فقط اینجور:rofl:بودم

به نفت رسیدین

2 Likes

:grin::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

‌ک.ی.ر خونی دیدی :joy::joy::joy:

2 Likes

چندباری:rofl::rofl:

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

اره بخدا،دیگه اون وقتا غیر از اون چیز هیچیو نمیبینن:grinning:

1 Likes

:grin::rofl::joy::joy::joy:

1 Likes

دروغ میگم

1 Likes

نه والا زدی به هدف

:grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

:nerd_face::nerd_face::nerd_face::nerd_face::nerd_face:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.