پریود خاکبرسر

بچها نمیاد :woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:عذابم داده مردم انقد جوشونده خوردم اسم ببرم
دارچین
آویشن
تخم شوید
کاسنی
بومادران
پونه
زیره
اسپند
تخم گشنیز
تخم هویج
زنجبیل
هل
رازیانه
زعفران
زرشک
:sob::sob::sob:با همشون نبات میخورم

19 Likes

یه قرص ال دی بخور قطع کن ۵روز بعد میشی
چرا اینقدر خودتو عذاب میدی

8 Likes

باردار نیستی:roll_eyes:
استزس نداری؟
باید یه چیزی باشه که نشدی

6 Likes

مهنا طناب بزن

7 Likes

بومادران

6 Likes

طول میکشه نمیخوام به روش شیمیایی بشه

7 Likes

نه بی بی منفیه

3 Likes

یکم بپربپر کن

4 Likes

اونم زدم

4 Likes

خوردم تلخ بود

4 Likes

یبار عرق کاسنی خوردم زودتر از موعدم پری شدم . یبارم مریم گلی بعد دوسه روز پری شدم

5 Likes

دو سه روز بزن
زیاد کار کن
باز میشی

4 Likes

کاسنی میگن سرده

2 Likes

نه واسه پری خوبه

2 Likes

سرچ کن بخون

2 Likes

هنوز نیومدی ای بابا

2 Likes

نوشته اگه گرم باشید متعادل میکنه

2 Likes

نه یه قطره هم نمیاد

2 Likes

۵روز زیاده:roll_eyes::roll_eyes::roll_eyes:
همین زیاد خوردن دمنوش بدنتو داغون میکنه

2 Likes

اره من شوهرم پدرش مریضه ممکنه هر لحظه بخوانش بره

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.