پاگ بشه گپ.

ن کلا بیخیال بشی بدترررررر میشه

1 Likes

عزیزم باجنگ ودعوابدترمیشه ،یه راه درست پیداکن

1 Likes

خدای نکرده یه ضربه نخوره به شکمت ،خطرناکه

1 Likes

نمیخوام بگه کجا میره دعوای ما اینه چرا هر شب میره

1 Likes

عزیزدلم فعلآدندون روی جیگربزار،به خداخطرناکه استرس برای بچه خوب نیست،میدونم عصبی میشی،امافعلآبه خاطربچه صبورباش ،یه راهی پیداکن جزدعوا…

همین قانع بودن ما هارشون کرده نمیگن لطف محبته در دراز مدت وظیفه میشه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.