پاک شـــــــــــــــــــــــــود

توام زبونت باز میشه به مرور:rofl:

1 Likes

حالا به نظرت دلیل نرفتنمو چی بگم:pensive:
خبرم ندادم:pensive:

1 Likes

راست میگه اگه اطلاعات میدی اطلاعات بگیر

1 Likes

یاد بگیر زبون باز باشی دو تومن خوبه کارتو نگه دار
هم از محیط خونه راحت شدی هم شاغل

1 Likes

بدبختی برم غر میزنه اطلاع ندادی

بنظرم اگ هزینه آژانس اینا نمیدی برا یه دختر مجرد ۲ تومن بد نیس
شاید بعدا اضافه کرد

1 Likes

تو دلم گفتم به من چه برام مهم نبود کجا میشینه

1 Likes

درسته :pensive:

1 Likes

گفت هزینه و کرایتم میدم

2 Likes

باور کن هیچ چیزی به اندازه استقلال یه زن منو خوشحال نمیکنه

یه مدت برو یکی دو بار حقوق بگیر ببین چقدددددر حالت بهتره اینجوری

1 Likes

خوبه ک
پاشو برو

1 Likes

دلیل غیبتمو چکار کنم میزاره حساب بی نظمیم:sob:

1 Likes

یه عذر موجه پیدا کن :woman_facepalming:بگو ک دیگ تکرار نمیشه
همیشه سعی کن سر وقت برسی
یه چن روز اینجوری حواسش بت هس
ببینه ک مرتبی و کار خودتو میدونی دیگ گیر نمیده بت

1 Likes

اولین اشتباهت اشکال نداره پاشو برو
اولین بار که رفتم سرکار فروشندگی بود صاحب کارم همه چی یادم میداد کمکم میکرد ولی فقط دو ساعت اونجا بود ولی همکارم همش اعتماد به نفسم میگرفت مسخرم میکرد میگفت هیچی بلد نیستی و تیکه مینداخت انقدر اذیتم کرد فرداش نرفتم ولی الان به شدت پشیمونم که چرا نرفتم
این یادت باشه هر آدم اشتباه میکنه من روز اول کلی سوتی دادم همش هم به خاطر سوتی هام گریه میکردم ولی الان پشیمونم چرا نرفتم

2 Likes

خب پس چرا برای اون مهمه چرا اون نگفت به من چه ها وقتی میگم پرو باش یعنی همین

1 Likes

یکم بشینم زار بزنم بعد میرم

توام همون روز اول ول کردی؟
منم دیروز اشکام میخواست همینطوری بیاد حس بی عرضه بودن کردم خیلی حس گندیه
به تو گفتن نیومدی چی گفتی؟

1 Likes

اوهوم مرده رو همه حرفا و کارام دقت داره عیب میگیره ازم میگه ساکت نباش وقتی کسی میگه چطوری بگو خوبم تو چطوری
هی از حرف زدنم عیب میگرفت خیلی بد بود حس کردم موجود فضاییم:sob:
ا

1 Likes

ول کردم ولی تسلیم نشدم دوباره رفتم سرکار ولی الان پشیمونم چرا ول کرد

1 Likes

به همکارات نگاه کن از اونا یاد بگیر

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.