پاک شد........

خدایی الان حالم بدشد ،یادم افتاد ،تازه من این دوربودم ،اونابدبختا چی کشیدن

1 Likes

چندوقت از این قضیه ها میگذره؟

1 Likes

سال ۹۲اتفاق افتاده،اماداغش هنوزتازه س

2 Likes

اره اینجور اتفاقا فراموش شدنی نیس

1 Likes

خیلی سخته،جلوی خانواده شوهرم سرافکنده شدم خواهرشوهرم خیلی ازاین موضوع سوءاستفاده کرد

1 Likes

خانواده شوهرت فهمیدن؟
چکار کردن؟

1 Likes

واااااااااااای عزیزم خیلی حرف سنگینیه که واقعو بعضیا چطور میتونن هرچی میرسن بگن هوف

1 Likes

خیلی بهش اعتمادداشتن ،اولا خیلی مذهبی بود

داییم سرهمه ی خواهربرادراشوکلاه گذاشته. اول همه پشت اون بودن الان اون یه نفرازخانواده تردشده…

1 Likes

هم داییم هم دوستم درظاهرخوب وباوجدان به نظرمیومدن ولی درباطن شیطان بودن

2 Likes

من قبل ازاین اتفاقا به دلم افتاد که دوستم ،درآینده بیراهه میره ،یه روزرفتیم خونه ش دوستاش اومده بودن ولی رفته بودن جایی من سریع حس شیشمم بهم گفت اون دخترادوستموازراه بدرمیکنن

1 Likes

جريان چي بود؟

1 Likes

صمیمی ترین دوستم پول بابام وطلاهاشونو دزدید وبعدمامانم به خاطراینکه کسی ازموضوع باخبرنشه رفت ازداییم پول قرض گرفت اونم ازش امضاگرفت ارث پدریشو بالاکشید،مامانم اینامتوجه شدن دزدی پولاکاردوستمه ازش شکایت کردن ولی توی دادگاه رشوه داد مدراک روازپرونده درآوردن ونتونستن ثابت کنن کاراونه…

1 Likes

اها.

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.