پاک شد ...🤍

اها
:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

اوهوم همینه کم محلی کنم خوبشه

1 Likes

اخی:white_heart::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

اره منم زیاد باهاشون رابطه ندارم دیگه خیلی دعوتم کنم میرم خونشون

1 Likes

افرین … برا من شهرستانن … عید ب عید

1 Likes

اره هر چی دورتر بهتر

1 Likes

چرا باید اینطوری باشه:pensive:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.