پاک بشهه گپ۰

@hakimi
@khojasteh
گپ پاک بشه

2 Likes

خب عزیزم کریه رو جنین اثر بد میذاره بدنیا بیاد اخمو میشه بذا بعد از فارغ شدنت جداشو تو بارداری میتونی مکه الان تو چ مرخله ای هسی

1 Likes

من که اطرافیانم ندیدم کسی از طلاقش ناراضی باشه
اگه واقعا مشکل بزرگی داره جدا شو یه عمر خودتو راحت کن

2 Likes

خب اگه نمیتونی جدا شو من میگم گریه نکن رو بچه اثر میذاره یاس جونم:heart_eyes::heart_eyes: کریه نکن باشه ابحی

1 Likes

کاشکی مشکلتون حل میشد :disappointed_relieved:

1 Likes

الان چند ماهته
ابجی جونم یاس جونم گریه نکن اصا بچه ب کنار واس خودتم خوب نی گریه نکن درس میشه با گریه ک چیزی درس نمیشه فق اذیت میشی درسته گریه سبک ویکنه ادمو ولی تو الان بارداری نباید گریه کنی باید شادباشی
شوهرت چی مگیه حالا نظرش چیه با طلاق

1 Likes

عزیزم تو تا حالا درست مشکلت را با همسرت در میون گذاشتی ؟
بهش میگی که دوست نداری خونت کاروانسرا باشه ؟؟؟؟

2 Likes

اخی هزیزم بچه چیه:heart_eyes::heart_eyes:
هنوز نگفتی بهش اابته بگی هم فککنم نظرش مثبت باشه متاسفانه چون هیچ‌تلاشی نمیکنه با این حرف خودشو‌خلاص میکنه دیگخ پس خودت طلاق بگیر ک اون نخاد پیش دسی کنی

اخی عزیزم تبریک میگم خوش قدم باشه بسلامتی دنیا بیاد:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kiss:

1 Likes

الان دیگ خیلی دیره

تو بارداری ک نمیشه جدا شد فک کنم باید بچه دنیا بیاد بعد
ولی جدی با شوهرت حرف بزن بگو دیگه میخوام طلاق بگیرم و تماام برو خونه پدرت تا بفهمه موضوع جدیه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.