پاااااکککک شد💋🍊🍊🍊

مبارک باشه:smiling_face_with_three_hearts: عشقتون مانا

1 Likes

مرسی عزیزم:kiss::tangerine:

1 Likes


:purple_heart:

3 Likes

:kiss::purple_heart:

1 Likes

اخی خدا حفظش کنه بازم دمش گرم

مرسی عزیزممم:tangerine:

خوشگله :heart_eyes:
سالگرد ازدواجتون مبارک باشه:heart:

1 Likes

فداتمممممم ممنونممم:kiss::tangerine::heavy_heart_exclamation::heart::heart::heart_eyes:

1 Likes

مبارکه‌ عشقتون‌ پایدار خیلی قشنگه‌ منم میخوام‌ یه اینجور‌ چیزی بخرم‌ چقدر خریده

خوشگله :heart_eyes:چند گرفته منم میخام ازینا

مرسی عزیزم:heavy_heart_exclamation:

والله قیمتشو نگف عزیزم:tangerine:

قربونت نمیدونم عزیزممم:tangerine::heavy_heart_exclamation::heart:

1 Likes

:green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart:

1 Likes

چه خوشگله مباركت باشه عزيزم :heart_eyes:

عشقتونم پايدار :kissing_heart:

فداتشم مرسیییییی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heavy_heart_exclamation::tangerine:

1 Likes

خدا نكنه گلم :orange_heart::orange_heart::orange_heart::orange_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

خیلی خوشگلههههه
مبارکت باش عزیزم

فدات مرسی عزیزم:tangerine::heavy_heart_exclamation::heart::heart_eyes::purple_heart:

1 Likes

مبارکه خیلی‌ خوشگله :heart_eyes:

چه نااازه
مبارکت باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک
ان شالله سالیان سال در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنین

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.