وقتی همش غش میکنی 🤣

حالا ما بودیم پخش زمین میشدیم این میدونه کجا غش کنه:rofl:

2 Likes

میدونم اخه توفیلم همش داره غش میکنه
چ نقشیه اخه:neutral_face:

1 Likes

اره تو همه فیلمهاش بغل پسره غش میکنه:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::joy::joy::joy::joy::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

همینو بگو:joy:
دنبال جلب توجه ان

2 Likes

:neutral_face:چه زرت و زرت غش میکنه

2 Likes

دختریه غشی :expressionless::expressionless::joy::joy::rofl::rofl:

1 Likes

من خیلی دوس دارم برایی یک بارم شده غش کنم ولی غش نکردم گفتم شاید حامله بشم غش کنم بازم نشد:smirk::confused: عسرت بدل رفتم من از دنیا

1 Likes

جووون به خودت :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_drops: اومدم :heart_eyes:

2 Likes

ما حیف شدیم باید میرفتیم بازیگری :sweat_smile::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.