وقتی همش غش میکنی 🤣

:sleeping::sleeping::joy:

11 Likes

:joy::joy:اععع

1 Likes

:grin::grin::grin: والا

1 Likes

این دختذه غشیه؟:neutral_face:
همشم تو دل پسرا غش میکنه:neutral_face:

4 Likes

دورش‌ بگردم

2 Likes

چ خنک:neutral_face:

1 Likes

منم ازین ادا ها زیااااد دارم:joy::joy::joy:

2 Likes

:+1:t2:

3 Likes

جون تو بیا تو بعل خودم قش کن قناری

3 Likes

نه فیلم بازی میکنه دیگ :joy:

2 Likes

:rofl::rofl::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl: منو ندیدی حالا

1 Likes

مثلا الکی خودتو میزنی غش یاواقعا غش میکنی

1 Likes

نه اینجوری نه
حالت سرگیجه مانند
مخصوصا الان ک باردارم یهو سرم گیج میره تعادلمو از دست میدم یا چشام سیاه میشه

1 Likes

ها فک کردم الکی خودتو میزنی ب غش خاستم بگم خندت نمیگیره:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

نه بابا من نمیتونم فیلم بازی کنم زود لو میدم :grin::grin::grin:

1 Likes

مایکیو داریم هردم الکی خودشو میزنه ب غش هرچ اب میزنن صورتش مثلا چشاش تکون میخوره ها ولی باز نمیکنه دیگ خیلی حرفه ایه ولی لو رفته دیگ :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

4 Likes

چقد ضااااایه :joy::joy::joy:

1 Likes

منم یه رفیقی داشتم همینجوری بود دقیقا همه می‌فهمیدن داره فیلم بازی می‌کنه ولی تا آخرش وا نمی‌داد :joy::joy::neutral_face:

1 Likes

اره خیلی ضایع ان من دیگ یکی جلوم غش کنه خندم میگیره اصلا محلش نمیدم ولله مگ مجبوری :joy::joy:

4 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.