وقتی سینگلی زیاد عقلتو زائل کرده😂

من نگرفتم چیشد:roll_eyes:

1 Likes

گفته اسمم همون آیدیم هست «آیدی»

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اهااااان :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

ایدیمیه خانم :rofl:

1 Likes

بیشتر از جوک اصلی
به حرف شما خندیدم
:rofl:

2 Likes

همیشه بخندی :joy::heart_eyes:

2 Likes

اینم از عوارض سینگلی یارو همچین پاچه خواری میکنه :neutral_face::face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow::face_with_raised_eyebrow::grimacing:

1 Likes

وای عالی بود :rofl::rofl::rofl::rofl::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

:ok_hand::ok_hand::joy::joy::joy::joy:آها

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.