وقتی جلوی یه دختر از یه دختر دیگه تعریف میکنی😂😒

عالی بود:joy::joy:

1 Likes

کی اسمتو تتو کنم رو صورتم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

قبلش خیلی نازتربوده بنظرم.

2 Likes

این من بودم:joy::joy:
همیشه میگم بوسم کن
امروز حرف‌حرفه توعه
میگه توروخدا؟!
میگم نه:neutral_face:

1 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

1 Likes

بیچاره باورش نمیشد:joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::rofl:

4 Likes

الان میفهمم چه سلیطه ای بودم من:sleepy:

2 Likes

میخوای بگی خودت مقصر بودی؟:neutral_face:

1 Likes

نه اصلا…

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

عالی بود همش:ok_hand:t2::ok_hand:t2::joy::joy::wink: اون رل زدن منم

1 Likes

عالی بودن :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

5 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:woman_facepalming::woman_facepalming:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.