وقتی جلوی یه دختر از یه دختر دیگه تعریف میکنی😂😒

وقتی کل روز تو آنلاین نیستی تا باهات حرف بزنم

وقتی پریودی:neutral_face: این الانه منه

من ساعت سه شب VS بقیه ساعت سه شب:joy::raised_hand_with_fingers_splayed:t2:

18 Likes

مکالمه ی روزانه ما:joy::raised_hand:t2:

15 Likes

وقتی بعد از قرنی سینگلی،رل می‌زنی:joy:

13 Likes

منی که قهر کردم ولی انکار میکنم

20 Likes

توانایی های من:neutral_face::joy:

16 Likes

ما زشت نیستیم ما فقط پول نداریم:neutral_face:

14 Likes

تو اینستا اینطوریه که هر کسی دست یکیو گرفته داره بوم بوم میکنه:joy:

14 Likes

:joy:خوب بود

1 Likes

وقتی دهنشو سرویس کردی حالا میخوایی از دلش دربیاری:joy::

13 Likes

وقتی تو ماشین یکی دیگه آهنگ میزارم:joy:

10 Likes

@u1033048

1 Likes

وقتی یکی بهم زنگ میزنه و میگم
ببخشید ندیدم زنگ زدی
من همون لحظه ی تماس :

14 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:
این منم

1 Likes

وقتی با یکی رل میزنم

12 Likes

اوایل رابطه:joy:

12 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes


12 Likes

:joy::joy::joy:خوب بود

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

این منممم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.