وقتی برای اولین بار میری پارتی...

25 Likes

واااای :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

تا حالا پارتی نرفتم ن دیدم:joy:

1 Likes

پوکیدم :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

واقعا چرا با دماغاشون شکر میخورن:thinking::thinking::thinking::laughing:

2 Likes

مواده:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:ok_hand::ok_hand::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::joy::joy::joy:قشنگ بود

1 Likes

:tulip::tulip:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.