وضعیت ما در نبود برق😐😂

نیازی به سوز نیس برق داریم دیگه:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy:انشالله بتزم قطع میشه:neutral_face::joy:

1 Likes

قطع بشه خب:joy:دیگه کم کم میرم بخوابم:grin:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بی ادب در نبود من ماکارونی خوردی :unamused::unamused::unamused:

1 Likes

آره امروزم میخورم:see_no_evil::ok_woman:t2:

1 Likes

دیوس :unamused: منم شب درست می کنم :stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::stuck_out_tongue::stuck_out_tongue:

1 Likes

بیا باهم بخوریم خیلی خوشمزس:grimacing::yum:

1 Likes

نوش جونت :grin:

من الان 4 روز تو هفته درست می کنم :joy: :drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face:
سیرم نمیشم :joy: :joy: :joy:

1 Likes

مرسی خوشگلم
پس حتما برا شام درست کن نوش جان کنین:grin:

1 Likes

فداتشم چشم :grin:

1 Likes

خدانکنه عزیزدلم:kissing_heart:

دهه بابزرگمون اینا زندگی میکتیم انگار :sweat_smile:
هرچند ما چشم نزنیم برق نرفته اصلا
خوزستانیم ما
:wink::wink:

1 Likes

حالا امروز نوبت شماس دیگه:wink::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.