وسواسی فکریِ خر...😑😑

بچه ها من خیلی به کارها و رفتارهام فکرمیکنم وانالیزش میکنم بعضی وقتها اینقدر روی رفتارهام زوم میکنم که میخوام دیوونه بشم
بعداز۳ماه درسخوندن دیروز بادوستام یه دورهمی دوستانه بود منم رفتم امااینقدر همه چیزمو از رفتار تالباس و…بررسی کردم باخودم عهدبستم تابعدازکنکور هیچ جانرم
خیلی خسته شدم از این شرایط
فعلا حتی فرصت مراجعه به روانشناس هم ندارم
امااز دیروز حتی نتونستم یه صفحه عم درس بخونم
چیکار کنم بنظرتون:broken_heart::broken_heart::confused:

1 Likes

کسی نیست:confused::broken_heart::broken_heart::broken_heart:

:broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart::confused:

:broken_heart::broken_heart::broken_heart::confused:

منم وسواس فکری دارم فقط باید همون لحظه به یه چیز دیگه فک کنی تا یادت بره:neutral_face:

1 Likes

ارع تاوقتیکه درس نبود اوکی بود خودمو سرگرم میکردم اماموقع درس تمرکز بااین همه فکر خیلی سخت میشه
لعنتی خیلی شرایط سختیه
تصمیم گرفتم امسال خودمو حبس کنم تو اتاق:expressionless::expressionless:

1 Likes

مرور حرکتاتتون شد کار هر روز

1 Likes

ارع خیلی مسخرس
ولی دست خودم نیست:broken_heart::broken_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.