وزن و قد من🥰🥰🥰🥰🥰

اهان:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

‌‌:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

با چی :joy::joy::joy:
:stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

گمرو دا :unamused:

1 Likes

:laughing:‌‌ :joy:

1 Likes

نوش جان گشنم نیست:joy:

1 Likes

بس که خوردی چقدر گفتم پرخوری نکن همه روتموم کردی:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:unamused:
نمیدونم فهمیدی تا حالا نه ولی دوس دارم جرت بدم

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اره میدونم :grin::grin::grin::grin:

1 Likes

خب خداروشکر :joy::joy:

1 Likes

خیلی حال میده :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اینکه هر سری روم ریپ میرنی شعر میگی منم جوابتو نمیدم :joy:

1 Likes

جواب نمیدی؟؟؟؟ توووو؟ :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

کاراگاه کدومشونه :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

زیادن :joy::joy::joy:

1 Likes

خدا رو شکر :joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.