وزن جنین درهفته ۳۳

سلام.خانما تو هفته ۳۳وزن جنین چقد باشه خوبه؟از من۱۹۵۰بود

خوبه عزیزم،وزن جنین من توهفته۳۲
۱۶۵۰بوددکترگفت خوبه

مرسی گلم

1 Likes

خواهش میکنم تامیتونی غذاهای مفیدبخورچون این ماه وزنش به سرعت بالامیره

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.