ورزش سنگین کردم عضلات شکمم خیلی درد داره

عزیزم قرص مسکن بخور اگه خیلی درد داری

1 Likes

دیروز زیاد بود امروز فقط میخوام بلند شم یا بشینم تیر میکشه

1 Likes

اره میدونم چی میگی منم یبار کار تورو کردم
جم فیت ورزش میذاشت منم جوگیرشدم گفتم انجام بدم دیگه بعدش نابود شدم:joy:آدمو سگ بگیره اما جو نگیره:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

دقیقا خواستم همون روز باربی بشم:sweat_smile::sweat_smile::joy::joy:

1 Likes

باربی شدن این دردسرا رو هم داره دیگه:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

اره:rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.