وای چرا اینجوری شدم😑پریودیییی

نه به قبلش ک نمیومد نه به الان ک هم گلاب ب روتون اسهال دارم هم استفراغ هم پریود🥲
از هر سوراخم یه چی داره میاد بیرون🥲🥲

7 Likes

:joy::joy::joy::joy: از هر سوراخت ی هنر می باره :sweat_smile::sweat_smile:

6 Likes

ها والا سرویس شدم:joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

قبلش زور میزدم بیاد حالا اینجوری شد

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

منم مجردیم یوقتایی اینجوری میشدم
چای زنجبیل با لیموترش بخور
مسکن هم بخور

همشونو چوب پنبه بزار یهو از دماغت میزنن بیرون

گیاه مور عین قرص گلوله کن با اب بخور.قرص دمیترون بخور

طبیعیه

1 Likes

ویییییی:joy::joy::joy::joy:

نخندددد سرت میاد:joy::joy::joy:

لیمو بد نیس الان؟

1 Likes

عطاری گیر میاد؟

بر عکس من

به دوروز هم نکشید پریودم انقد خونریزیم کم بود

نبابا چرا بد باشه برا تهوعت گفتم
با نبات شیرینش کن

چرا اینجور شدم پس:neutral_face::joy:

1 Likes

پس‌حتما‌میخورم
مرسییی عزیزم

1 Likes

بیا بده من اون خون ها رو :grinning_face_with_smiling_eyes:

فقط این :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

فوران کردییییییی اونم چه فورانی :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.