وای خدا کل زندگیمو گف😳😳

خیلی:slightly_frowning_face:

3 Likes

بریم ی بار دیگه:grin:

3 Likes

بیا منم ببر اگ مال منم درست گفت بدون آشناتون نبوده:crazy_face::joy:

2 Likes

پایه ام:neutral_face::rofl::joy::dancer:t5::dancer:t5::dancer:t5:

2 Likes

معرفی کن به ماهم اگ ماله ما رو درست گف لابد راسته

2 Likes

این؟؟؟

3 Likes

آره بنده خدا خودشم میگه شانسی گفتم اعتفقاد نداشته باش بچه ها اسم منو نبرین ها فقط اگه حواستین سوال کنین ازش درس ج داد به منم بگین

2 Likes

باشه
بپرسم ببینم چ مبگ

2 Likes

خبرشو بدی گلم

2 Likes

گف من حس شیشم ندارم

2 Likes

آره خب نداره اما برای من گف که:frowning::frowning::frowning:

2 Likes

برا من نمگه

2 Likes

حس،ششم چیه بابا. یا رمال بوده یا،اشنای،نزدیک اصلا باور نکن

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.