وای تو کوچمون دعوا شد الان 😱

خیلی دیوصی
ته توشو در اوردم مث اینکه دوتا برادر سر پسرشون دعواشون شده :neutral_face:
مرده میخواسته پسرشو بزنه داداشش اومده جلوش دیگه فوش و کتک و اینا

2 Likes

خب اول اینکه فهمیدم شمام دروبین دارین بعله
دوم اینکه خب به ما چه هان هااانبیام میانجی گری کنم
مگه میدون جنگه تیرو تفنگ بندازن
مدیونی اگه بهم فحش بدی مینا:joy::joy:
الفررراررر:running_man:‍♂:running_man:‍♂:running_man:‍♂

2 Likes

:grin::grin: اوف ولی خیلی باحال بود

2 Likes

:neutral_face: ناموسن فازت چیه؟
:joy:
بابا لُرا دعواشون شده بود اونا تفنگ دارن بخدا برای عروسی و عزا تیر میزنن همین همسایه هامون

2 Likes

ی بار عروسی بود تیر زدن خورد ب در خونمون منم رفته بودم دسشویی(بیرون داریم )
:neutral_face: ب فاک رفتم یعنی :joy::grin::heart:

2 Likes

من فاز بنگ عزیزم
گاهی ام تفریحی شیشه میزنم
خب وحشی ان
:neutral_face::neutral_face::neutral_face:

2 Likes

اصل مطلب اینه که بازم ریدی به خودت:joy:

2 Likes

:neutral_face: نگو اینجوری دلخور میشن‌دوستای لُرمون
ولی خب تو توی شیراز زندگی میکنی شهر درست حسابی
ما توی دزفول زندگی میکنیم :woman_facepalming:t2: خب خیلی فرق داره طبیعتا

2 Likes

:joy::joy: شماره یک بود
دیوص

1 Likes

بیشعور نمبگم که لرا وحشی ان:neutral_face::neutral_face:
من خودم دورم پر لر هست دامادمونم لر هست

اره ولی اینجام بعضی محله ها یکم اوضاع خرابه

1 Likes

:joy::joy::joy:
من شماره صفرم بود تیر گیخورد به در میریدم:joy:

2 Likes

:joy::joy::joy:
ن من بابام زودی اومد تو حیاط ک نترس چیزی نیس :joy:
البته جیغو زدم
صداش وحشتناک بود

2 Likes

اینجا همه محله ها خرابه
تازه محله ما خلوته و فقد چندتا از این دوستان توشن
:neutral_face:
بعضی کوچه ها و خیابونا ک فقد عربن یا فقد لُر
هرکس پیش قوم و خویش خودش میشینه طرف ما
فقد ماییم ک‌از دست مامان بزرگم‌ی عالمه دور شدیم از خونشون:grin::wink:

2 Likes

اخی عزیزم بیا در اغوش خودم

1 Likes

اقاااااا
:neutral_face::joy::joy:

1 Likes

:two_women_holding_hands:🏻
:"((((

1 Likes

منم دعوا خخخخییییللللیییی دوست دارم

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.