وای‌ مامی‌ گپ چه‌ پیچیدس

من امروز صب اومدم
خیلی سخته

نگو دلم خاس

1 Likes

آره خیلی پیچیده اس
چرا سایت انقدر خلوته؟؟؟؟
نی نی سایت رو میگم

1 Likes

همه اومدن اینجا دیگ‌کسی سایت نیس
یعنی ی گپی هستش پیدا کنم تگت میکنم کل نی نی سایتیا اونجان

1 Likes

مرسی عشقیییم😍

1 Likes

دخترا تاپیک جدیدو از کجا میبید؟؟

زیر صفحه نگاه زده سالن اصلی اونو بزن

اونا از صبح اونجان

اول اون صفحه زده آخرین اونو بزن زده جدیدترین

نفهمیدم

چجوری پرفایل بزاریم :no_mouth:

صفحه سالن اصلی زده زده آخرین اونو بزن

1 Likes

ته صفحه اون ادمکه رو بزن میری تو صفحه پروفایل

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.