واکسن کرونا میزنین؟ 🤔

شوهرم همینوزد.تاالان ک مشکلی نداشته :woozy_face:

4 Likes

خداروشکر

3 Likes

نمیزنم
اگه مجبور بشم فقط روسی میزنم
سویسی نمیزنم
چند مورد لخته شدن خون دیده شده بعد تزریقش
از کرونا بمیرم بهتره تا این آشغالا رو به اسم واکسن بهم بزنن
:unamused:

4 Likes

واقعا منم به ایرانی بیشتر باور دارم و منتظرم بقیه بزنن

1 Likes

باید مرتب آسپرین بخوریم

اما به نظر من زدنش از نزدنش بهتره

اما فعلا خودم تصمیمی ندارم
چون هنوز باهاش جدی مواجهه نشدم

1 Likes

من نمیزنم میترسم
اما از ایرانی نمیترسما…
منتظرم اون بیاد ببینم چجوریه

1 Likes

اینو ببینین گفتم شاید به دردتون خورد نخوردم نزنین تو ذوقما :face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

3 Likes

اهان فکردم گلی هستی اشتب گرفتم

3 Likes

من که زدم چون به علم خیلی اییمان دارم:nerd_face:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.