واسه مادرم دعاکنید.

نگران نباش نازی… توکلبر خدا الهی که زودی خوب بشه… خداحفظش کنه سایه شون مستدام… الهی که بخیر بگذره…
میدونم این ویروس لعنتی بد کوفتیه… خ بهش برسید همه جوره خوب میشه زودی … :palms_up_together:t2::heart:

1 Likes

عصردوباره میره دکتر چون بویایی نداره عرق میکنه نمیدونم بدترشده یابهتر…خداکمک کنه ان شالا

2 Likes

منم سرما خوردم بویایی چشایی نداشتم هنوزم کامل خوب نشدم…
دوره ش باید بگذره… تاحالا کرونا نگرفته بود مادرت؟ خوب میشه واکسن زدن ایمنی داره قطعا… بعدمگفتن دز سوم باید بزنیم

2 Likes

قراربود دزسوم رو بزنه ک اینطورشد.ن نگرفته بود کلا خانوادگی خیلی رعایت میکردیم

1 Likes

خیلی نگرانشم

2 Likes

ان شاالله که به زودی زودزودخوب میشه نازنین جان نگران نباش ۵روزکه بگذره خطردیگه رفع میشه ان شاالله که روزبه روز سلامت ترمیشن:kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

خدا ازدهن گلت بشنوه ان شالا ب امیدخدای مهربون:pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:

3 Likes

مامان خوبه؟

1 Likes

خدامهربونه گلم ۱۰۰درصدهمینطوره:green_heart::green_heart::green_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::kissing_heart:

1 Likes

نازنین جان الان دیدم ان شاءالله که مادرت شفای عاجل بگیره به حق بابالحوائج تو این شب عزیز صلوات فرستادم براش

1 Likes

ایشالا بحق ابلفضل خوب بشن …

1 Likes

ان شاءالله بلا ازشون دوره و بزودی زود سلامتیشو بدست میاره…مادر منم بخاطر قلبش بیمارستان بستریه:pensive:

1 Likes

قربونت عزیزم.الان بایدبره دوباره عکس ریه بگیره ببینیم درچه وضعیه.شبا خیلی میگه اذیته بدنش ضعیف شده.

سلام سمیراجون.ممنونم عزیزم ان شالا خداکمک کنه زودترخوب بشه.خیالمون راحت بشه.لطف کردی عزیزم

1 Likes

ممنون نازنین جان.خدا ازدهنت گلت بشنوه:pray:

1 Likes

ان شالا مادرتون زودتر ازبیمارستان مرخص بشن لباس عافیت تن کنن وسایه اش بالای سرتون مستدام باشه ب امیدخدای مهربون
خدا ی نگاهی هم ب مادرم و بیماران دیگه ام بکنه شفا پیداکن.الهی آمین:pray::pray::pray::pray:

1 Likes

ایشالله که زودتر خوب میشن نگران نباش فقط مایعات زیاد بخورن اب میوه طبیعی لیمو ترش وعسل

1 Likes

ایشالله زود خوب میشن

2 Likes

ممنون عزیزم .حتما با دعای شماعزیزان :pray::pray::pray::pray:

1 Likes

نازی مامانت چطوره؟

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.