واسم خواستگار اومده 😂

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ممنون از انگشتت:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

1 Likes

:kissing_heart::sparkling_heart::sparkling_heart::sparkling_heart:خواهش گلم

1 Likes

ممنون عزیزم جالب بود

1 Likes

مرسی از انگشتت:rofl::rofl:

1 Likes

خواهش میکنم :sweat_smile:

خواهش ننجون:kissing_heart:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy: این فردین جهانشیری خیلی لهجه ش باحاله

1 Likes

مگه این صدای خودش نیس :thinking:

1 Likes

مشهدی نیست
تربت حیدریه س

2 Likes

مشهدیه لحجش ؟

1 Likes

نههههه صدای سرنا نیست

1 Likes

نه عزیزم مشهدیا اینجوری حرف نمیزنن که.
تربت حیدریه س

1 Likes

آهان:sweat_smile::kissing_heart:

1 Likes

صدای فردین جهانشیری رو گذاشتن روش:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::ok_hand:

1 Likes

نه خود سرنا منظورم بود

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:چقد سرنا صداش خوبه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.