هیچ‌حرکتی نداره دکتر میگ معلوله

چشاش باز نمیکنه گاهی ی تکونی میخوره تشنج هاشم زیاده دکتر میگ اسیب مغزیش زیاده امروز فقد یکم شیر بردم ک با دستکاه ساکشن میدن بش

42 Likes

سلام گلی قربونت برم نظر دکترت دقیقا چی هست

1 Likes

واس چی ساکشن میدن

1 Likes

احتمال موندنش گفتن زیر ۵ درصده .اولادمه سختمه حص میکنم دنیا تموم شده اما اگ‌قراره بیاد تو این دنیا ک زجر بکشه ازارش بدن دیگران کاش خدا ببرتش پیش خودش

30 Likes

وای گلی :sob::sob::sob:بلا خره چی میشه

2 Likes

چون قدرت بلع نداره .

7 Likes

نمیدونم فق صبرو توکل ب بالایی

11 Likes

وای عکسشو نشونمون میدی

4 Likes

الهی براتون بمیرم الهی قربون تکوناش برم الهی جیگرش برم من خدا خودش کمکتون کنه

1 Likes

خیبی بخدا ناراحتم یادم نیوفته من به جات کم مونده دق کنم

3 Likes

منم دوسدارم زاااار بزنم فریاد بزنم

3 Likes

وای خدااا:sob::sob::sob:

1 Likes

:sob::sob::sob::sob::sob::sob:منم

4 Likes

عکس پسر گلیو دیدین

4 Likes

اره ایقد ماشاءالله نازه الهی بمیرم براش

4 Likes

من ندیدمش :sob:

3 Likes

دارم دق میکنم میگم از ی طرفم‌مث خوره افتادخ ب جونم ک‌کاش قبلش یجایی میرفتم میگفتن سز کنید شوهرم‌میگ‌تو ک رفتی اونا قبول نکردن

12 Likes

کاش میرفتی:sob::sob::sob::sob:

2 Likes

قبول نمیکنن ک

5 Likes

گلی عکسشو نشونم میدی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.