هورمونام ضعیفه

میخوام برم باریک بین خیلی میگن خوبع

مگه شیروانی هستی؟

باریک بین نشنیدم

اره گفتم شاید از تهران باشی ندونی شیروان کجاس

خیلیرخوبع دکترش

حتما تازه اومده مننشنیدم میگن اسفندیاری هم خوبه

شیروانی بودم الان شیروان زندگی نمیکنم ۸ساله

خیلی اعصابم خورده باردار نشدم

هنوز زود غصه نخور میشی منم نشدم اما من هشت ساله

چرا مشکل داری

چرا پیش اون دکتر نرفتی

نه اما نمیشم

یک برنامه هستش دکتر علی اکبری تله پاتی کن صبح شیش نیم انشالاه جواب میگیری

میرم همین روزا.

اسفندیار هم هنوز هست یا رفته؟

انمیدونم من نمیشناسم نگار خانی ک رفت

پاستاران

مرد بود اما فامیلشو دقیق یادم نیست

پریودیت نامنضمع

آره نا منظم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.