هم اکنون گوشتای خاطره🤪😂

اینم گوشتا

@khatere

32 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

وای دختر ترکیدم از خنده:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

وای خدا نکشدت هلو :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

مخصوصا ثانیه ۵۸ وصف حال گوشتاست:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

7 Likes

اره دقیقاااااا:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:joy:

2 Likes

:joy::joy::joy:

ای بابا بنده خدا چقدر گوشت هدر داده

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::ok_hand:t2:

2 Likes

:joy: :joy: :joy:

2 Likes

اندازه یه ایل مهمون:rofl::rofl::rofl::rofl:

3 Likes

:grin::joy:

2 Likes

:stuck_out_tongue_winking_eye::joy::joy::joy::joy::joy::dancer::dancer::dancer::dancer:

2 Likes

**:smiley::fire:

**

2 Likes

:fire::smiley::fire::smiley:

اره دقیقااااا خیلی گذاشته
:confused::confused::confused:

1 Likes

وای خدا لعنتت نکنه دختر :rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy:گناه داره بنده خدا
تقصیر خودش بود نزاشت بیان کمک

2 Likes

زن داداشمو مسخره نکن:smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.