همین الان یهویی... 🥴🥴🥴


ازدیشبه انقد بافتم. البته صبح تاشب خونه نبودم. آدمو سگ بگیره جونگیره :joy::woman_facepalming:

72 Likes

فک کردم عکس خودته باسرعت اومدم:joy:

4 Likes

افرین من همین الان یهویی‌ در حال عصباتیت :shushing_face:

5 Likes

کاش منم یاد میگرفتم

4 Likes

عکس خودمم میدمممم. تو جون بخاه :joy:

4 Likes

چراااا

2 Likes

کاری ندارههه

3 Likes

چون اجیم‌ فردا امتحان داره رفته تولد دوستش‌ درس نخونده‌ اومده گرفته‌ خوابیده دختر پروووو‌ میگه فردا نمیرم‌ مدرسه‌

3 Likes

خوشگله کدبانو

2 Likes

اووووف:joy::sweat_drops:

2 Likes

اصلن‌ سخت نیست‌ من با یه هفته تمرین‌ یاد‌ گرفتم‌ لیف‌ با کلاه‌ و شال گردن‌ ببافم‌ ولی ادامه ندادم

4 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

خیلی خوشگلی :star_struck:

2 Likes

خب تو چرا جوش میزنی دختر وقتی خودش دلش نمیسوزه

1 Likes

برای اموزش باید چه میله ای بخرم

1 Likes

جیگرمن :heart_eyes:

2 Likes

خاک تو سرش‌ :grin:

2 Likes

من قلاب‌ خریدم‌

2 Likes

جون جون جیگر منی:heart_eyes:

2 Likes

چشات قشنگن عزیزم :heart: :smiley: :heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.